Miksi ja kenelle?

Miksi?

Stressi kuuluu elämäämme. Tämän kehomme luonnollisen reaktion avulla selviämme elämämme niistä tilanteista, joissa tulee olla skarppina, hereillä, pinnistää, ponnistella ja enemmänkin. Stressi on kehomme autonomisen hermoston reaktio, jossa aivomme virittävät kehomme sopeutumaan vallitsevaan tilanteeseen ja toimimaan tilanteen vaatimalla tavalla. 

Stressireaktion voi laukaista ulkoinen tekijä, kuten esim. vaaratilanne liikenteessä tai sisäinen tekijä, kuten esim. ajatus omasta riittämättömyydestä tai kelpaamattomuudesta. Stressiä aiheuttava tapahtumasarja käynnistyy, kun ihminen kokee olonsa uhatuksi tai voimavaransa riittämättömiksi. 

Pitkittyessään stressi (esim. kuormittavat työolot) voi altistaa esim. työuupumukselle. Se onkin monen fyysisen ja psyykkisen sairauden taustalla. Palautuminen stressistä ja päivittäisestä kuormituksesta on siis ensiarvoisen tärkeää! 

Kenelle Hölläys®-kortit soveltuvat?

Sinulle, joka

 • haluat tutustua erilaisiin palautumisen keinoihin
 • olet palautumisen tarpeessa
 • haluat työkaluja, joiden avulla voit itsenäisesti tutkia oman palautumisesi esteitä

Läheisellesi, joka

 • olisi palautumisen tarpeessa ja
 • olisi halukas tutustumaan lukuisiin työkaluihin ja palautumista tukeviin näkökulmiin

Työpaikoille, joissa 

 • tuetaan työntekijöiden työssäjaksamista ja palautumista
 • luodaan ja vahvistetaan psykologisesti turvallista työskentelykulttuuria
 • nähdään henkilöstön hyvinvoinnin merkitys yrityksen/yhteisön tuottavuudelle ja kestävälle toiminnalle

Ammattilaisten käyttöön asiakastyössä, jossa

 • etsitään ja tuetaan asiakkaan palautumisen keinoja
 • tunnistetaan asiakkaan voimavaroja kuluttavia tekijöitä ja haetaan niihin suotuisia muutoksia
  • työterveyshuolto
  • psykoterapia, muut terapiamuodot
  • valmennus, työnohjaus, mentorointi
  • opetus- ja kasvatusala
 • työn kuormittavuus ja laadun vaatimukset  edellyttävät ammattilaisen omaa tietoista palautumista