Tietoa vireystilan säätelystä

Autonominen eli tahdosta riippumaton hermosto

Uupumus